Jäätynyt vesiputki

Ammattilaine​​​n sulattaa jäätyneen vesimittarin

Jäätyneen putken sulattaminen kuuluu aina ammattilaisille. Ainoa oikea sulatustapa on höyry- tai vesisulatus. Vesimittari irrotetaan ja putki sulatetaan höyry- tai vesiletkulla vesimittarin suunnasta. Näin sulanut vesi purkautuu ulos mittarin kohdalta. 

Sulattaminen täytyy tehdä harkiten ja suunnitelmallisesti.  Jos putkea sulatetaan väärästä kohdasta, esimerkiksi putken keskeltä, vesi sulaa, ja voi laajetessaan rikkoa putken. Omatoimisella sulatuksella voit saada aikaan ikävän vesivahingon.